DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Vemmenhög


Västra Vemmenhögs kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Skivarp.
Om socknen:Västra Vemmenhög ligger i den småkuperade fullåkersbygden innanför Söderslätts kust.
Ortnamnet (1318 in Wæmundæhøgh westræ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Wemund och hög (grav)hög, med syftning på en av de tre Vemmenhögarna, där Vemmenhögs härads tingsplats låg. Kyrkbyarna i Västra resp. Östra Vemmenhög utgjorde äldst troligen en enda by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med tresidigt kor byggdes 1868, varvid dess medeltida föregångares 1810-12 tillbyggda torn sparades. Altaruppsatsen härrör från 1618, och predikstolen torde vara samtida. Ett krucifix från 1400-talet har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Västra Vemmenhög 1801 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta