DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Norra Sandby


Norra Sandby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Sandby (i Västra Göinge), 1885- Norra Sandby.
Indelning:2006 uppgått i Stoby.
Om socknen:Norra Sandby består av slättbygd längs Almaån övergående i bruten bygd norrut.
Ortnamnet (1085 avskrift in Sandby, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller sand och by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med trappgaveltorn och smalare halvrunt kor byggdes 1864 efter J.F. Åboms ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bl.a. överförts den romanska dopfunten. Koret har målningar av Pär Siegård från 1952.
Dessutom finns en ödekyrkogård.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta