DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Nättraby


Nättraby kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:1888 utbrutet Aspö.
Om socknen:Nättraby består av flera små dalbygder vid kusten och Nättrabyån, omgivna av lägre bergshöjder.
Ortnamnet (1351 parochia Nætherby, avskrift), som är lånat från kyrkbyn, innehåller by gård, by och i förleden ett äldre namn på Nättrabyån.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200. Koret har kalkmålningar från 1591 och 1602. Ett triumfkrucifix från 1400-talets senare del har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta