DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Frillesås
Om socknen:Frillesås består dels av en smal, markant dalgångsbygd längs Löftaån, dels av glesare bebyggda bergsområden.
Namnet (1559 Fridlessos) är lånat från kyrkbyn. Det innehåller mansnamnet Fridhlef och ås, syftande på en höjdsträckning norr om kyrkan.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor är byggd 1864-66 efter Albert Törnqvists ritningar. En dopfunt från 1200-talet har bevarats. Rya kapell är uppfört av trä 1937 samt om- och tillbyggt 1974.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta