DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Släp
Om socknen:Släp är en nu delvis tättbebyggd, bergig kustbygd med skärgård.
Ortnamnet (1364 Sleep), som är lånat från kyrkbyn, är dunkelt.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1852-53 och ersatte en medeltida stenkyrka på annan plats. Från denna har bl.a. bevarats ett medeltida krucifix.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet

Tistlarna J112-2-41919-1925
Särö J112-2-51919-1925
Rön J112-2-81919-1925
Vallda J112-2-91919-1925

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta