DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ysane


Ysane kyrka 2008, foto: Cecilia Lagesson Madeja

Indelning:2006 uppgått i Gammalstorp-Ysane.
Om socknen:Ysane består av odlad, sandig kustslätt med mindre skogsbackar på Listerlandets östra del.
Ortnamnet (1413 i Ysende, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) är dunkelt.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten och tegel med smalare kor härrör från ca 1300 och välvdes under 1400-talet. År 1777 revs långhusvalven, och kyrkan förlängdes mot väster; 1861-62 förlängdes den ytterligare mot väster samt försågs med torn. Interiören har kalkmålningar från 1459 av Nils Håkansson. Altaruppsatsen från 1600-talet inköptes från Bäckaskog 1772. Predikstolen härrör också från 1600-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta