DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Sallerup


Västra Sallerups kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1951 Västra Sallerup, 1952- Eslöv.
Indelning:1948 indelad i två kbfd: Västra Sallerups kbfd och Eslövs kbfd, 1951 kyrkobokföringsdistrikten upplösta, 1971 införlivat Remmarlöv. 2006 införlivat Borlunda-Skeglinge, Örtofta och Östra Strö-Skarhult.
Om socknen:Västra Sallerup består av mjukt kuperad fullåkersbygd mellan Bråån och Saxån med Eslövs tätort centralt och ett par lövskogar i öster.
Ortnamnet (1201 in parrochia de Saxulstorp, avskrift), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och troligen ett mansnamn Saxel (Saxulf).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Härrör från från 1100-talet. Den hade ursprungligen absid. Troligen under 1300-talet förlängdes koret mot öster och kyrkan vävdes. Tornet tillkom sannolikt under 1400-talet och ombyggdes 1751. Kyrkan övergavs 1891 men har senare restaurerats och återinvigdes 1953.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Damstorp 1827 
Ellinge17601827 
Eslöv17781820-1821 
Nöbbelöv17861819 
Västra Sallerup 1810 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta