DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skeglinge
Indelning:2006 uppgått i Eslöv.
Om socknen:Skeglinge består av mjukt kuperad fullåkersbygd norr om Kävlingeån.Ortnamnet (1498 Skeylynge), lånat från kyrkbyn, innehåller en inbyggarbeteckning kanske bildad till ett med skage något framskjutande besläktat ord.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan revs 1868, och församlingen har sedan dess kyrka gemensam med Borlunda.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lilla Skeglinge  1847
Skeglinge1766  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta