DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Asige


Asige kyrka 2009, foto: Guna Haskå

Om socknen:Asige ligger vid övergången mellan slätt och skogsbygd.
Sockennamnet (1537 Assage) är lånat från kyrkbyn, vars namn skrevs Asaka ca 1300. Namnet är bildat till as ås och troligen hak(e) utsprång.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten, med västparti, troligen från 1200-talet, förlängdes österut på 1700-talet med ett tresidigt kor. Västtornet byggdes till 1847 och fick sitt nuvarande utseende 1890.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta