DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Baldringe
Indelning:2002 uppgått i Sövestadsbygden.
Om socknen:Baldringe består av småkuperad slättbygd.
Ortnamnet (1256 skrivet [de] Baldringi) synes vara bildat till en inbyggarbeteckning på -ung, dock med ovisst grundord.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan från slutet av 1100-talet, delvis ombyggd på 1880-talet. Dopfunt från 1200-talet, gotländsk kalksten. Altaruppsats och predikstol från 1600-talet. Triumfkrucifix från 1200-1300-talet.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Baldringe  1864

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta