DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Igelösa


Igelösa kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1991 uppgått i Torn.
Om socknen:Igelösa ligger inom fullåkersbygden s. om Kävlingeån och sluttar ned mot denna.
Ortnamnet (1333 in Iigheløsæ, avser den namngivande kyrkbyn) anses innehålla djurbeteckningen igel. Senare leden är lösa, kanske äng eller glänta.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör troligen från 1100-talets slut. Under 1400-talet välvdes kyrkan och tornet tillkom. Vid 1600-talets början tillbyggdes ett gravkor i söder. Exteriören fick sitt nuvarande utseende vid en restaurering 1859.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Igellösa 1825 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta