DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stora Köpinge


Stora Köpinge kyrka 2016, foto: Eva-Maria Hansson

Namn:Förr Köpinge (i Ingelstads härad), 1700-talet stundom Västra Köpinge, omkring 1830- Stora Köpinge.
Indelning:2002 införlivat Öja, Stora Herrestad och Borrie.
Om socknen:Ortnamnet (1238 ecclesie køpingh, avskrift), lånat från kyrkbyn, innehåller køping handelsplats. Förleden skiljer namnet från bynamnet Lilla Köpinge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Stenkyrkans äldsta del är långhusets västparti från 1100-talets förra hälft. Under 1200-talet påbörjades en större absidkyrka med bredare långhus, varav dock endast östpartiet kom till utförande. Det nuvarande tornet byggdes 1860. Kyrkan har kalkmålningar från 1300-talets senare del av Snårestadsmästaren samt från 1900. Den ståtliga baldakinuppsatsen härrör från ca 1610 och predikstolen från 1597. Dopfunten är romansk.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Kabusa  1838
Köpinge17671807 
Lilla Köpinge17681812 
Svenstorp 1825 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta