DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tåssjö


Tåssjö kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:Förr Tosjö, 1940 enligt SCB ändrat till Tåssjö efter jordeboken.
Indelning:2006 uppgått i Munka-Ljungby.
Om socknen:Tåssjö består av delvis starkt bruten skogsbygd på inre Hallandsåsen.
Ortnamnet (1406 j Thutsøge sogn) innehåller hög (grav)hög, i skrift ombildat till sjö, och i förleden ett thut/thot tjut, tolkat som syftande på ljudet av vatten.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör troligen från 1200-talet och förlängdes mot väster 1741, då takryttaren troligen tillkom. Korsarmarna och koret tillbyggdes 1867. En altarskåpsrelief från ca 1500 har bevarats liksom dopfunten från 1200-talet.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta