DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Brunnby


Brunnby kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Brunnby består till större delen av fullåkersbygd, som mot nordväst blir kuperad och övergår i Kullaberg.
Ortnamnet (1300-66 Brunby) innehåller brunn naturlig källa.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härstammar från 1100-talet. Under 1400-talet tillbyggdes tornet, ett vapenhus i söder samt en korsarm i norr, och kyrkan välvdes samt försågs med välbevarade kalkmålningar. År 1752 ersattes vapenhuset med en korsarm. Båda korsarmarna breddades mot öster vid en restaurering 1911-12, ledd av Theodor Wåhlin. Predikstolen tillkom 1623. Vid södra kyrkogårdsmuren ligger en senmedeltida tiondelada.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bräcke  1830
Eleshult  1830
Flundrarp1818 1834
Krapperup1795 1849-1851
Möllehässle1795 1831-1836
Rågåkra  1830
Skättekärr  1832-1856
Smedstorp1791 1830
Stubbarp  1834-1837

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta