DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hässlunda


Hässlunda kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Mörarp-Hässlunda.
Om socknen:Hässlunda är en fullåkersbygd på den flacka slätten väster om Söderåsen.
Ortnamnet (1367-99 parochia Haslwnda, 1471 i Heslundhe), som är lånat från kyrkbyn, innehåller lund och sannolikt hässle hasseldunge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200 medan det kraftiga trappgaveltornet tillkommit vid medeltidens slut. Långhuset, som var tvåskeppigt, ombyggdes till enskeppigt 1864-65. Predikstolen är daterad 1609.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hässlunda 1809 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta