DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Häglinge


Häglinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Häglinge är en flack, småbruten dalgångsbygd med mossar, omgiven av skogigare partier.
Ortnamnet (1360-talet Hææklinge), lånat från kyrkbyn, innehåller en inbyggarbeteckning, troligen bildad till hak udde, kanske höjden med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn i öster, smalare kor och ännu smalare tresidig sakristia i väster byggdes 1877 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bevarats två träskulpturer från 1500-talets början och storklockan från 1438.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta