DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Dalköpinge
Indelning:2006 införlivat Gylle, Kyrkoköpinge, Gislöv, Simlinge och Bösarp.
Om socknen:Ortnamnet (1483 Ecclesie Dalkøbingæ), som är lånat från kyrkbyn, innehåller dal och forndanska køping handelsplats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med smalare kor och trappgavlar är byggd under 1200-talet. Ett lågt torn tillbyggdes under senmedeltiden. I korets ursprungliga valv finns samtida målningar. Dopfunten är också samtida med kyrkan. Altaruppsatsen och predikstolen härrör från 1500-talets slut.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Dalköpinge 1808 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta