DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bunkeflo
Om socknen:Bunkeflo är fullåkersbygd vid Öresund.
Ortnamnet (1346 Bunkaflo) innehåller bunke, beteckning för olika gräs- och halvgräsarter, samt flo sankmark.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den treskeppiga tegelkyrkan i rikt utbildad nygotik med torn och smalare kor är byggd 1898. Den ersatte en stor stenkyrka från 1100-talet, om- och tillbyggd flera gånger under medeltiden och med kalkmålningar från 1400-talet, vilken revs 1896 trots protester.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bunkeflo 1806 
Naffentorp 1812-1815 
Vintrie 1806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta