DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hörby


Hörby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 införlivat Svensköp, Äspinge, Södra Rörum, Fulltofta och Lyby.
Om socknen:Ortnamnet (1334-66 de Hørby, 1417 j Hørgby), som är lånat från kyrkbyn, innehåller hörg "stenhög", "samling av stenar" och by "gård", "by".
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Av en romansk absidkyrka av sten från 1100-talets förra hälft kvarstår det på 1400-talet välvda långhuset och det breda tornet. Den skulpterade sydportalen tillskrivs stenmästaren Karl. I koret och absiden fanns romanska kalkmålningar. Kyrkan ombyggdes kraftigt 1895-96 på så sätt att ett nytt tresidigt avslutat långhus av tegel byggdes norr om den gamla, som blev sidoskepp, och tornet förhöjdes. Koret och absiden revs och en sakristia byggdes på dess plats. Altaruppsatsen är utförd av Statius Otto 1632, predikstolen är ungefär samtida. Dopfunten av skulpterat trä tillkom 1647.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Huggelseke  1839
Hörby  1839
Köinge  1837
Råby1780  
Slagtofta 18141833
Tågarp  1839

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta