DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vankiva


Vankiva kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1910 del till Hässleholm vid dess bildande.
Om socknen:Vankiva består av en öppen slättbygd vid Almaån i söder samt mindre dalbygder och spridd bebyggelse i omgivande skogsmarker.
Ortnamnet (1481 Wandhkiffæ), lånat från den gamla kyrkbyn, innehåller ett ord vattenkiv vattenstrid, med syftning på ett bäckmöte vid kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör troligen från 1100-talets senare del och försågs sannolikt under senmedeltiden med ett kraftigt torn. Vid en ombyggnad 1838 byggdes en korsarm i norr, och koret omändrades till sakristia. Triumfkrucifixet och dopfunten härrör från ca 1200, predikstolen från 1590-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta