DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Vram


Östra Vrams kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Västra och Östra Vram.
Om socknen:Östra Vram består av begränsad odlingsbygd på slätten norr om Vramsån.
Ortnamnet (1334-66 in Østre Wram, avser den namngivande kyrkbyn) har samma ursprung som Västra Vram.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200 och välvdes samt försågs med västtorn under 1400-talet. Interiören har romanska kalkmålningar från 1200-talet. Altaruppsatsen är daterad 1630. Predikstolen och den skulpterade bänkinredningen är från samma tid; några bänkar är daterade redan 1604. Kyrkan äger ett triumfkrucifix från 1400-talets mitt samt ett Maria- och ett Olofsskåp från 1200-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta