DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Eftra


Eftra kyrka 2009, foto: Guno Haskå

Om socknen:Eftra utgör en kuperad odlingsbygd med bergshöjder vid kusten och Suseån.
Namnet (1415 Æftræ sokn) är lånat från kyrkbyn, men antas ursprungligen ha avsett nuvarande Suseån i formen *Ælptar-a svanån; jfr fornvästnordiska alpt svan.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med sakristia invigdes 1824. Från dess föregångare, vars äldsta delar var från ca 1200, sparades tornet från 1777-79. Kyrkan har en kormålning av Waldemar Lorentzon från 1962.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta