DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fulltofta


Fulltofta kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Hörby.
Om socknen:De västra delarna av Fulltofta vetter mot Ringsjön och består av öppen odlingsbygd. I öster utgörs området av mer kuperade, numera skogbevuxna fäladsmarker.
Ortnamnet (1350 parochia Folætoftha), lånat från kyrkbyn, innehåller fåle häst och pluralis av toft tomt.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Fulltofta kyrka byggdes i gråsten med gavelrösten av sandsten i slutet av 1100-talet. Kyrkan bestod då av långhus, kor och absid. Vapenhuset i anslutning till kyrkans ursprungliga sydportal uppfördes troligen under 1400-talet. I slutet av 1400-talet försågs kyrkan med valv. Kalkmålningar tillkom omkring 1500.
En restaurering 1952-53 visade att kyrkan ursprungligen haft en högaltartrappa i sandsten med tre steg, belägen mitt under korets tribunbåge.
Absidfasadens utformning med smala sandstenslisener och nisch vid sockeln som delas av en mittkolonn kunde rekonstrueras vid samma restaurering. Denna utformning absiden har även Bosjökloster kyrka. Absiden i Fulltofta har dessutom försetts med en ornerad gesims i sandsten.
Kyrkans nuvarande torn uppfördes 1809 och det är möjligt att delar av ett äldre torn ingår i grundmurarna.
Uppgifter enligt Riksantikvarieämbetet / Länsantikvariens skylt på plats.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fulltofta  1836-1842
Häggenäs1818-1820 1831-1839
Nånäs  1849-1850

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta