DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gödelöv


Gödelövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1994 uppgått i Genarp.
Om socknen:Gödelöv består i västra delen av fullåkersbygd utefter Höje å och i öster av skogsmark (delvis planterad f.d. fäladsmark) på Romeleåsen.
Ortnamnet (ca 1145 Gøteleue, avser den namngivande kyrkbyn) är bildat till mansnamnet Gøti och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan välvdes och försågs med torn under 1400-talet och förlängdes mot öster ca 1500. Vapenhuset är senmedeltida. Altarskåpet härrör från 1500-talets början och predikstolen från 1580.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Ettarp 1818 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta