DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Jämshög
Namn:1884 enl KBr Jemshög, 1902- (enligt SCB) Jämshög.
Om socknen:Jämshög består av småbrutna dalgångsbygder omgivna av kuperad, sjörik skogsmark.
Ortnamnet (ca 1145 Gemshø, avser den namngivande kyrkbyn) är ännu inte tillfredsställande tolkat. Efterleden har i skrift omtolkats till hög.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel och sten med smalare kor härrör från 1200-talet och breddades mot söder 1737-39. Sakristian i öster tillkom 1778. Sin nuvarande nyklassicistiska karaktär fick kyrkan vid en ombyggnad 1832-33, då långhuset förlängdes mot väster och tornet tillkom. Ett triumfkrucifix från 1500-talets början har bevarats.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta