DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lindome
Om socknen:Lindome består av en markant dalgångsbygd längs Kungsbackaån, omgiven av berg- och moränterräng med spridd bebyggelse.
Ortnamnet (1403 i Lyngemæ soken), lånat från kyrkbyn, innehåller lyng ljung, ljunghed och stelnad dativ av hem boplats, gård.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med smalare halvrunt kor byggdes 1882-84 efter A.C. Petersons ritningar med användande av den föregående stenkyrkans torn från 1729. Från denna har bl.a. bevarats en altaruppsats och en läktarbröstning från 1600-talets senare del samt en medeltida täljstensdopfunt.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta