DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lilla Isie


Lilla Isie kyrka 2014, foto: Eva-Maria Hansson

Indelning:2002 uppgått i Källstorp.
Om socknen:Lilla Isie består av fullåkersbygd vid kusten väster om landets sydligaste udde.
Ortnamnet (1133 Isheogi, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller hög (grav)hög och troligen ett mansnamn Isi. Kyrkbyn och grannbyn Stora Isie i Hemmesdynge församling var äldst en enda by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och halvrund sakristia byggdes 1857-58 och ersatte en medeltida stenkyrka på annan plats. Altartavlan är målad av Mårten Eskil Winge och skänkt 1883. Dopfunten är medeltida.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lilla Isie1775-17771815 
Västra Torp1775-17771811 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta