DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Brandstad


Brandstads kyrka 2009, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Östra Kärrstorp.
Om socknen:Brandstad, är fullåkersbygd öster om Vombsjön.
Ortnamnet (1341 ecclesie Brunstathe) innehåller bruni svedjeland eller något av mansnamnen Brun eller Bruni samt pluralis av forndanska stath ställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan från ca 1200 är prydd med rundbågsfris längs takfoten. I koret finns fragmentariska kalkmålningar från ca 1250. Tornet tillkom 1837. En skulpterad dopfunt från ca 1200 har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Araskoga 1805 
Brandstad17981804 
Klamby18021822 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta