DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kvistofta


Kvistofta kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Kvistofta består av fullåkersbygd mellan Öresund och Rååns markerade dalgång, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1351 ecclesie Quistofthæ), lånat från kyrkbyn, innehåller plur. av toft tomt och i förleden möjligen kvist med syftning på en åsrygg på platsen för den gamla kyrkbyn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan med smalare kor härrör troligen från 1100-talets senare del. Senare under medeltiden försågs den med torn samt välvdes. Korsarmarna tillkom 1779. Fragment finns av senmedeltida kalkmålningar. Kyrkan har glasmålningar av Ralph Bergholtz.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gantofta17621805 
Katslösa17621804 
Kvistofta17611805 
Rya17621805 
Södra Vallåkra17831806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta