DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vellinge
Indelning:2002 uppgått i Vellinge-Månstorp.
Om socknen:Vellinge består av fullåkersbygd vid s. Öresund, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1318 in Hwælinggæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller en inbyggarbeteckning av oklar härledning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska kyrkan av sten härrör från 1100-talets förra hälft och försågs något senare med torn. Den välvdes på 1400-talet, koret förlängdes ca 1500 och på 1850-talet uppfördes två korsarmar. Tornet ombyggdes 1790-91. Fragment av romanska målningar är bevarade ovanför valven. Altaruppsats och predikstol från 1608 resp. 1606 är snidade av Jacob Kremberg.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Herrestorp17691813 
Vellinge17701808-1809 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta