DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hassle-Bösarp
Indelning:1994 uppgått i Skurup.
Om socknen:Hassle-Bösarp ligger inom Söderslätts mjukt kuperade fullåkersbygd.
H. är känt som platsen för ett offerfynd. I en mosse strax norr om kyrkan har sedan början av 1900-talet framkommit spjutspetsar, bältesbeslag med silverbeläggning m.m. vid torvtäkt. Vid en undersökning 1962 påträffades ett sadelbeslag, spetsen av ett svärd, ett lerkärl samt ben av människa och de vanliga husdjuren. Fynden har daterats till sen romersk järnålder och början av folkvandringstiden (ca 300-450 e.Kr.). Förhållandena uppvisar paralleller med Skedemosse på Öland och några stora offerfynd i Danmark.
Ortnamnet (1456 i Haslæ, 1530-31 Hasle Bøsserup innehåller en form av hassel samt mansnamnet Bøsi och torp nybygge. Det är oklart om Hassle är ett självständigt bynamn eller en framförställd bestämning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och absidformad sakristia byggdes 1866 och ersatte en medeltida stenkyrka, vars altaruppsats från 1653 är bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hassle-Bösarp1766-17671811 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta