DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Norra Åkarp


Norra Åkarps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Åkarp (i Västra Göinge), 1885- Norra Åkarp.
Om socknen:Norra Åkarp är en småbruten odlings- och skogsbygd med spridd bebyggelse.
Ortnamnet (1499 Agerop avskrift), lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Aki (Åke) och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och halvrunt kor byggdes 1880-82 efter J.A. Hawermans ritningar och ersatte en romansk stenkyrka med förnämliga kalkmålningar från 1400-talets förra hälft. Altartavlan är målad av Hugo Gehlin 1930-31.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta