DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vallkärra


Vallkärra kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1992 uppgått i Torn.
Om socknen:Vallkärra består av fullåkersbygd på slätten norr om Lund, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1134-66 Walkerle, avser den namngivande kyrkbyn) är bildat till en personbeteckning vallkarl (till vall slät mark, slätt).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten med torn härrör från 1100-talet. Vid en ombyggnad 1844-45 under C.G. Brunius ledning tillkom två breda korsarmar. Vid en restaurering 1906-07 efter Theodor Wåhlins förslag slogs nya valv. Därvid upptäcktes romanska kalkmålningar, vilka flyttades till Lunds Universitets historiska museum. Altaruppsatsen härrör från 1500-talets slut och predikstolen från 1591.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Vallkära 1811 
Vallkärratorn 1812 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta