DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Långaröd


Långaröds kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Västerstad.
Om socknen:Långaröd är en småbruten odlings- och skogsbygd i anslutning till Linderödsåsen.
Ortnamnet (1164-70 Langeryd, avser den namngivande kyrkbyn), till ryd (röd) röjning, betyder den långa röjningen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av tegel tillkom ca 1200. Under 1400-talet välvdes den och försågs med vapenhus i söder. År 1630 förlängdes kyrkan mot väster, och vid 1700-talets början ombyggdes vapenhuset till korsarm. Kyrkan förlängdes ytterligare mot väster och försågs med ett smalt torn 1852, och 1903-04 om- och tillbyggdes korsarmen. Interiören har kalkmålningar av Vittskövlegruppen från 1400-talets slut.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Buus  1834
Farshult  1839
Lilla Långaröd  1835
Skäpperöd18051805 
Skärhus 1805 
Stänkelösa 1805 
Trulshärad  1832
Viggarum  1839
Önneköp  1839

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta