DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Onsala
Om socknen:Onsala består av flera mindre dalbygder skilda av små bergshöjder samt av skärgård.
Namnet (1231 de Othænsæle) är lånat från den ursprungliga kyrkbyn. Det innehåller genitiv av gudanamnet Oden och möjligen sal hus, gård.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har medeltida ursprung. Vid en omfattande ombyggnad ca 1700 förlängdes den mot öster med ett halvrunt kor och något senare tillkom trätornet och det Gathenhielmska gravkoret. Kyrkan har en praktfull senbarockinteriör med rik takdekor och altaruppsats från 1698. I gravkoret vilar Lars Gathenhielm med maka i praktfulla skulpterade marmorsarkofager.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta