DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hofterup


Hofterups kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Hofterup, har varit en fullåkersbygd vid Öresund, nu delvis skogsplanterad och delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (mitten av 1100-talet de Horto thorp), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och troligen mansnamnet Horta.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten med torn härrör troligen från 1100-talets början. En korsarm i norr tillbyggdes 1851. I absiden och koret finns fragmentariska romanska kalkmålningar från 1100-talets senare del, medan långhusvalven har dekorativa målningar, troligen från ca 1400. Altaruppsatsen tillkom 1597 och predikstolen 1751.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hofterup  1829

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta