DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Jonstorp


Jonstorps kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Farhult-Jonstorp.
Om socknen:Jonstorp är en flack fullåkersbygd på Kullahalvön med en småbruten rygg längs Skälderviken.
Ortnamnet (1361 ecclesie Jonstorp), lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Jon (Johannes) och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan från 1100-talet välvdes på 1400-talet då också tornet tillkom. I korvalvet finns dekorativa kalkmålningar från 1400-talet. Altaruppsatsen är daterad 1594 och predikstolen torde vara ungefär samtida. Ett triumfkrucifix från 1400-talets senare del är bevarat. Dopfunten är utförd av Ralph Bergholtz.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bölsåkra1821 1839
Glimminge 1822-1823 
Görslöv  1824-1827
Jonstorp 1820-1823 
Söderåkra  1820-1822
Tranekärr1812  
Tunneberga1821 1828-1833

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta