DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Torhamn


Torhamns kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Namn:-1898 Torrum, 1898- Torhamn.
Om socknen:Torhamn består av småskalig, flack odlingsbygd med skogsmarker på en halvö samt Utlängan, Inlängan, Ytterö m.fl. låga öar i skärgården.
Ortnamnet (1400-talet avskrift Torrøm), lånat från kyrkbyn, innehåller torr, syftande på jordmånen, och rum öppen plats eller möjligen hem boplats, gård.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare kor byggdes 1885 efter Helgo Zettervalls ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Korväggens målning är utförd av Gunnar Torhamn 1950-51. Predikstolen härrör från 1630-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta