DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Malmö S:t Johannes
Namn:-1948 Sankt Johannes, 1948- Malmö Sankt Johannes.
Indelning:1901 utbruten ur Malmö Sankt Petri (området vid kyrkan, men större del från Malmö Sankt Pauli), 1969 del till nybildade Eriksfält.
Om socknen:Malmö Sankt Johannes ligger inom Malmö tätort.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel på granitsockel byggdes 1903-07 efter ritningar av Axel Anderberg. Den är uppförd i jugendstil med ett treskeppigt långhus och har tornet placerat vid norra sidan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta