DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Saxtorp


Saxtorps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Saxtorp-Annelöv.
Om socknen:Saxtorp består av flack, till största delen odlad kustslätt vid Öresund och Saxån.
Ortnamnet (1267-99 in Saxsthorp, avser kyrkbyn) innehåller torp nybygge och troligen ett äldre namn Sax för Saxån, bildat till en motsvarighet till fornvästnordiska sax kniv, svärd med syftning på nedskärning i terrängen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten uppfördes ca 1200 och välvdes ca 1400. Tornet byggdes 1738. Kyrkan förlängdes mot öster och försågs med ett absidformat kor samt en korsarm i norr 1861. Tornet påbyggdes 1885. Interiören har valvmålningar från 1400-talets slut. Den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Saxtorp 1808 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta