DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tullstorp


Tullstorps kyrka 2014, foto: Eva-Maria Hansson

Indelning:2002 uppgått i Källstorp.
Om socknen:Tullstorp består av mjukt kuperad fullåkersbygd på Söderslätt med tätbebyggelse längs stranden.
Ortnamnet (1347 ecclesie Tulæstorp), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och sannolikt mansnamnet Tulir.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyromanska korskyrkan av tegel med åttkantigt centraltorn och tresidigt kor uppfördes efter ritningar av C.G. Brunius och stod klar 1848. Kyrkan ersatte en romansk kyrka från 1100-talet, från vilken bevarats en dopfunt, nu i Lunds universitets historiska museum.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Stora Beddinge1768  
Tullstorp1768-17881819 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta