DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Färlöv


Färlövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:Före 1707 införlivat Araslöv, 2003 uppgått i Araslöv.
Om socknen:Södra delen av Färlöv består av fullåkersbygd mellan Vinne å och Helge å; den norra delen utgörs av mer småbruten odlingsbygd.
Ortnamnet (1336 in Færaldæ), lånat från kyrkbyn, har tolkats som innehållande ett ord farælde väg.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten från 1100-talets senare del är en av Skånes märkligaste. Den har i väster ett brett s.k. tvillingtorn med kopplade ljudgluggar och framför sydportalen en baldakin med kolonnburna arkadbågar. I korvalvet finns kalkmålningar från ca 1400. Den norra korsarmen tillbyggdes 1776 och den södra 1881-82, då interiören också omgestaltades. Altaruppsatsen tillkom 1654 och predikstolen 1636; dess stomme är dock från 1500-talet. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta