DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stafsinge
Om socknen:Stafsinge består nästan helt av fullåkersbygd på kustslätten norr om Ätran.
Namnet (1330-34 Stefsinge) är lånat från kyrkbyn. Det är troligen en inbyggarbeteckning, en inge-avledning till namnet på en nu försvunnen sjö *Stafsær och med betydelsen de som bor vid Stavsjön.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor och sakristia stod färdig 1865 och ersatte den medeltida stenkyrkan på annan plats. Från denna har bl.a. bevarats ett krucifix från 1400-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta