DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hjortsberga
Indelning:2002 uppgått i Listerby.
Om socknen:Hjortsberga består av markerad dalgångsbygd i anslutning till Listerbyån, omgiven av skogsbygd med spridd bebyggelse.
Ortnamnet (1471 Hiorsbærgsongh); som är lånat från kyrkbyn, betyder sannolikt berget där hjortar brukar hålla till.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa stenkyrkan med smalare kor och invändig absid härrör från 1200-talet. Altaruppsatsen tillkom 1745 och predikstolen 1684. Flera medeltida skulpturer har bevarats liksom ett antemensale och delar av en bänkinredning från 1500-talets senare del.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta