DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Ljungby


Östra Ljungby kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:Förr även Lyngby.
Indelning:1977 införlivat Källna.
Om socknen:Östra Ljungby utgörs dels av fullåkersbygd vid Rönne å, dels av brytningsbygd och skogsbygd längs Pinnån i nordöst.
Ortnamnet (1500 vdi Lundby sogn), lånat från kyrkbyn, innehåller ljung ljunghed och by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Östra Ljungby kyrka av sten med smalare tresidigt kor/sakristia byggdes 1857-58, varvid den föregående medeltidskyrkans torn från 1841 sparades. Predikstolen härrör från 1600-talet och dopfunten från ca 1200. Kyrkans gamla orgel från 1707 är bevarad. Källna kyrka av tegel med torn och smalare tresidig sakristia byggdes 1872 efter Ludvig Hedins ritningar och ersatte den medeltida stenkyrkan. Predikstolen har dekorationer av Pär Siegård från 1939. Dopfunten härrör från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta