DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lövestad


Lövestads kyrka 2009, foto: Åke Moberg

Om socknen:Lövestad är ett småkuperat och till större delen odlat backlandskap i inlandet.
Ortnamnet (1367 de Løthestatha, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller plur. av fornda. stath ställe och troligen løth skum, åsyftande skumbildning i Tolånga å vid kyrkbyn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med torn och med tresidig sakristia i öster är byggd 1856 efter ritningar av C.G. Brunius och ersatte en romansk stenkyrka.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lövestad  1832
Ry  1841

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta