DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Halland

Årstad HäradFaurås HäradÅrstad HäradÅrstad HäradTönnersjö HäradHimle HäradÅrstad HäradÅrstad HäradTönnersjö HäradTönnersjö HäradFalkenbergVästbo HäradFjäre HäradFjäre HäradVästbo HäradFjäre HäradHalmstads HäradHimle HäradMarks HäradFaurås HäradMarks HäradFaurås HäradFjäre HäradHimle HäradHalmstadFjäre HäradHalmstads HäradHöks HäradHöks HäradHalmstads HäradHimle HäradFjäre HäradVästbo HäradMarks HäradHalmstads HäradHöks HäradÅrstad HäradKungsbackaMarks HäradHalmstads HäradFaurås HäradFaurås HäradLaholmLaholmFjäre HäradFjäre HäradFaurås HäradVästbo HäradFaurås HäradHimle HäradFaurås HäradFjäre HäradHimle HäradHöks HäradHalmstads HäradHimle HäradÅrstad HäradHöks HäradHimle HäradFjäre HäradHalmstads HäradÅrstad HäradTönnersjö HäradHimle HäradFaurås HäradHimle HäradHalmstads HäradViske HäradFaurås HäradViske HäradVästbo HäradHalmstads HäradHöks HäradHimle HäradHalmstads HäradHimle HäradTönnersjö HäradFjäre HäradTönnersjö HäradFaurås HäradHimle HäradFjäre HäradHalmstads HäradVarbergVarbergVarbergViske HäradHöks HäradÅrstad HäradFaurås HäradHöks HäradViske HäradHöks HäradViske HäradKinds HäradFjäre HäradFjäre HäradHöks HäradHalmstads Härad

Klicka på respektive härad eller stad för en lista med information om vilka socknar som är registrerade och under vilka år.

Tryck sedan på en socken och du får mer information om bl.a. hur kyrkan ser ut, var den finns, länk till den häradsekonomiska kartan samt till arkivförteckningen.

DDSS-databasen innehåller för närvarande endast poster från Knäreds församling.

Vigselregister Halland omfattar länets samtliga socknar.