DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vigselboksregister för Halland 1672 - 1860

Förord

Hallands Släktforskarförening, f.d. Hallands Genealogiska Förening, har under flera år arbetat med att dataregistrera kyrkoböcker för Halland. Som första steg har vi har valt att börja med Vigsellängderna från dess början till 1860 och samtliga församlingar är nu klara.

Mer information om föreningens verksamhet finns på Hallands Släktforskarförening.

Arbetsbeskrivning

Alla register är först inmatade i dataformat, därefter utskrivna och kontrolläst en gång av medlemmar i HGF eller ALU-anställda vi haft. Registerna är avskrivna bokstavstroget, ett par förenklingar har dock gjorts:
Personbenämningarna har förkortats för Dräng = Dr och Piga = P.
? betyder att tydningen av ordet är tveksamt
* i ortfältet betyder Socken eller Församling

Personnamn Normering

Registerna är sedan bearbetade i Dator och där normerade i stavning. Personnamnen är ganska "hårt" normerade för att man inte skall missa något i registren, gå därför alltid tillbaks till originalstavningen och kontrollera vad där står. Som referens vid normering har främst använts Roland Otterbjörk: Svenska förnamn.
För att underlätta sökning rekommenderas att ni hämtar hem ett dokument med normerade mansnamn och normerade kvinnonamn. Du kan också hämta hem de kompletta normeringstabellerna för släktnamn, förnamn män, efternamn män, förnamn kvinnor, efternamn kvinnor. Alla dokumenten är i rtf-format och packade som zip-filer.

Ortnamn Normering

Som referens vid normering av ortnamnen har främst använts Jöran Sahlgren, Harry Ståhl: Ortnamnen i Hallands län Del 1, 2, och 3 och Sperling Bengtsson: Hallands landsbeskrivning 1729. Normeringen av ortnamnen har gjorts helt och hållet utifrån den text som står i ort-fältet, ingen kontroll mot andra källor är gjord. Ofta finns flera alternativ till normerat ortnamn då har i regel alla dessa alternativ tagits med i det normerade fältet. Detta fält skall endast ses som ett hjälpmedel vid sökning på ortnamn. När det är troligt att ett ortnamn kommer från en annan församling är församlingsnamnet lagt till i normeringen.