DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884


1712-02-30
vigsel
62039/DDSS

Brudgummen
Svven Hall
fullmächtige
Jordbärga
ej angivet

Bruden
Ellna Jppzdotter Duue
ej angivet

d: 30 Februarij wijdes fullmächtigen på Jordbärga Svven Hall wid hust Ellna Jppz dotter duue.

Källhänvisning
Ystads S:t Petri kyrkoarkiv C:1
138 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1747, Ystads S:t Petri C:2 1746-1781, Ystads S:t Petri E:1 1782-1847, Ystads S:t Petri E:2 1847-1862; Lysningsbok. Fr.o.m. 1851 även uppgift om dag för vigsel. Ystads S:t Petri C:6 1847-1860; Vigda. ( Senare handskrivet tillägg i registret ). Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.