DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Kiaby församling
1694 - 1894


1880-02-08
vigsel
25635/DDSS

Brudgummen
Carl Axel Bergholtz
trädgårdsmästare
Helsingborg
1853
ogift

Bruden
Karna Andersson
mejerska
Bäckaskog
1848
ogift
354

Bergholtz företedde vederbörligt hinderlöshetsbetyg från Pastor i Helsingborg och hade han enl. laga kraftvunnen dom blifvit ålagd att taga Karna Andersson till hustru.

Källhänvisning
Kiaby kyrkoarkiv E I:2
1 / 1
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Vigda 1880-1894.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Kiaby C I:1 1694-1759, Kiaby C I:2 1760-1816; Inga anteckningar 1803, Kiaby C I:3 1817-1860, Kiaby E I:1 1861-1879 samt Kiaby E I:2 1880-1894.